Współpraca

Współpraca

Jesteś specjalistą działającym w obszarze dietetyki, psychodietetyki, promocji zdrowia, psychologii żywienia, zdrowia publicznego? Jesteś przedstawicielem organizacji naukowo-badawczej, przedsiębiorstwa, zakładu opieki zdrowotnej, szkoły, urzędu? Uważasz, że jest miejsce do wspólnego działania i wdrażania ciekawych pomysłów? Chętnie o tym porozmawiam.

Badania i projektowanie zmian

Zależy mi na realizacji wartościowych merytorycznie projektów i przedsięwzięć, których efektem będzie rozwiązywanie problemów i zaspokajanie zdiagnozowanych potrzeb osób, grup społecznych i organizacji.

Badania i projektowanie zmian społecznych w obszarze odżywiania, trwała zmiana nawyków żywieniowych, promocja zdrowia (np. w miejscu pracy), to tylko przykładowe obszary do wspólnego działania.

Posiadam doświadczenie zarówno naukowe jak i biznesowe. W swojej pracy zawodowej odpowiadałam za realizację kilkudziesięciu projektów edukacyjnych, innowacyjnych i szkoleniowych o wartości ponad 30 mln zł. W realizacji przedsięwzięć tworzę interdyscyplinarne zespoły składające się z naukowców i praktyków. Dzięki wiedzy opartej na wynikach badań naukowych, innowacyjnych metodach działania oraz doświadczeniu we współpracy z biznesem możliwe staje się wypracowanie skutecznych rozwiązań.

Specjalizacja

  • badania i ekspertyzy
  • projekty edukacyjne
  • programy profilaktyki i promocji zdrowia
  • projektowanie zmian społecznych – kampanie społeczne
  • wykłady, warsztaty, szkolenia
  • granty naukowo-badawcze
  • komercjalizacja wyników badań