Konsultacje on-line

Konsultacje on-line

W przypadku braku możliwości spotkania się osobiście z uwagi np. na odległość czy chorobę możliwe jest umówienie wizyty on-line przy wykorzystaniu Hangouts czy Skype.