Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Europie ok. 50% osób dorosłych i 20% dzieci ma nadwagę. Nadmierna masa ciała uznana została w krajach rozwiniętych za największy problem zdrowotny i społeczny, z powodu którego każdego roku w Europie umiera ponad 1 mln osób. Szczególnie niepokojące jest zjawisko nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Są chipsy jest impreza, czyli polskie dzieci tyją najszybciej w Europie

W Polsce ponad 20% dzieci w wieku szkolnym ma nadmierną masę ciała. Największy odsetek dzieci z nadwagą występuje w województwie mazowieckim i łódzkim. Najmniejszy w województwie śląskim, świętokrzyskim i małopolskim. Jak główną przyczynę takiego stanu podaje się ograniczony ruch oraz spożywanie nadmiernej ilości wysokoprzetworzonych, bezwartościowych pod względem odżywczym produktów. Z badań Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że co trzeci uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum jada słodycze co najmniej raz dziennie. Co siódmy uczeń regularnie robi zakupy w sklepiku szkolnym.

dzieci zła dieta

 
Zgodnie z zaleceniami WHO dzieci i młodzież w wieku szkolnym (5-17 lat) powinna podejmować codzienną, co najmniej godzinną aktywność fizyczną, w zróżnicowanych i dostosowanych do możliwości formach. Z przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki raportu (Rekreacyjna aktywność fizyczna Polaków na tle Europy) wynika, że niewiele ponad 5% dzieci i młodzieży spełnia zalecenia dotyczące optymalnej dawki ruchu. Wśród osób dorosłych sytuacja wygląda lepiej, ale nie jest zadowalająca, ponieważ zalecenia dotyczące rekomendowanej dawki ruchu spełnia tylko 25% Polaków.

2,5 h/tydzień dla zdrowia

Jeszcze w 2009 roku prawie połowa Polaków deklarowała, że w ogóle nie uprawia sportu (dane Komisji Europejskiej). Zgodnie z rekomendacjami WHO zdrowe osoby dorosłe (pomiędzy 18 a 64 rokiem życia) powinny podejmować aktywność fizyczną w sposób umiarkowany przez co najmniej 150 min./tydz. (2,5 h) (np. 4 spacery w tygodniu) lub intensywną aktywność fizyczną przez co najmniej 75 min./tydz. (1,25 h) (np. 2 treningi spinningu w tygodniu).

Jeżeli chcemy uzyskać dodatkowe korzyści zdrowotne (np. spadek masy ciała) czas wysiłków fizycznych powinien ulec zwiększeniu do 300 min./tydz. (5 h) (dla wysiłków umiarkowanych) lub do 150 min./tydz. (2,5 h) dla wysiłków intensywnych.  A przypomnijmy, wśród dorosłych Polaków zjawisko nadmiernej masy ciała występuje u ponad 60% mężczyzn i prawie u 50% kobiet (za nadmierną masę ciała uznaje się wskaźnik BMI na poziomie wyższym niż 25).

Spacer? – nie dziękuję, posurfuję

Począwszy od II poł. XX wieku nasila się zjawisko społeczne określane mianem hipokinezji. Przejawia w zaburzonych proporcjach pomiędzy zmniejszającym się obciążaniem układu ruchu, a zwiększającym się obciążaniem układu nerwowego. Hipokinezja to zjawisko negatywne, ponieważ regularna, dostosowana do wieku i możliwości aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Udowodniono, że wysiłek fizyczny pozytywnie wpływa m.in. na nasz układ ruchu (zwiększa ruchomość stawów, pozytywnie wpływa na mineralizację kośćca), układ krążenia (zapobiega niewydolności krążenia), układ immunologiczny (zwiększa odporność organizmu), układ oddechowy (usprawnia zaopatrzenie organizmu w tlen) oraz na układ nerwowy (poprawia jakość snu, zmniejsza stany lękowe). Wysiłek fizyczny jest również skutecznym narzędziem wspomagającym w zapobieganiu i walce z depresją. Aktywność fizyczna to także skuteczny środek w budowaniu poczucia własnej wartości i skuteczności.

Kropla drąży skałę

Zdrowie to stan na który mamy wpływ, ponieważ w ponad 50% zależy od stylu życia który prowadzimy. Na styl życia składają się takie elementy jak odżywianie, aktywność fizyczna, stosowanie używek czy umiejętność radzenia sobie ze stresem. Do innych czynników wpływających na stan zdrowia zaliczymy środowisko w którym żyjemy (20%), czynniki genetyczne (15%), dostęp do opieki zdrowotnej (10%). Według danych WHO nawet 80% chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze) można zapobiegać redukując narażenie na czynniki ryzyka (m.in. niska aktywność fizyczna, nieprawidłowa dieta, stres, nadwaga i otyłość).

Korzyści i straty

Czy można schudnąć bez aktywności fizycznej? Można, jednakże takie działanie przynosi krótkotrwałe efekty, będąc główną przyczyną pojawiania się tzw. efektu jo-jo. Ponadto brak aktywności ruchowej w procesie utraty zbędnych kilogramów sprawia, iż choć dostrzegamy pozytywne efekty chudnięcia (spadek wagi, zmniejszanie się obwodów), to jakość ciała jest daleka od oczekiwań (nadmiar skóry, jej zwiotczenie, utrata proporcji). Co ważniejsze, wyłączenie ćwiczeń czy zorganizowanych form ruchu ma bezpośredni wpływ na spadek odporności organizmu na liczne choroby i prowadzi wprost do pogarszania się zdrowia.